Премиерата на десети брой на БАЛКАНИ, научното периодично издание на Института за балканистика с Център по тракология при БАН се състоя на 23 ноември г. в ИБЦТ–БАН. Темата на броя е „10 години БАЛКАНИ“. Чл.-кор. проф. дин Александър Костов, който е главен редактор на изданието, направи ретроспективна презентация за  изминалите 10 години.

В настоящия брой статиите са посветени на значими проблеми от различни периоди на историята на региона и са дело на изявени и утвърдени учени от ИБЦТ. В юбилейното издание са включени статиите и на тримата бележити учени, участвали като автори и в първия брой – Валерия Фол, Мария Тодорова и Галя Вълчинова.

Една от мисиите на изданието е да бъдат представяни атрактивно и информативно всички актуални аспекти от богатата научна и обществена дейност на екипа на Института, проектирани в рубриките „Балканистични хроники“, „Нови книги“ и „Рецензии“. Забележителни личности в историята на научните изследвания на Югоизточна Европа представя рубриката “Personalia”.

Последните десет години „Балкани“ от научно периодично издание на Института за балканистика с Център по тракология при БАН се превърна и утвърди като търсен „посредник“ за размяна на идеи и за провеждане на научни дискусии в национален и международен план по важни теми, свързани с хилядолетната история на Балканския регион от Античността до наши дни.

Новият  брой на БАЛКАНИ 10/2021 би привлякъл вниманието не само на специалисти в областта на историята, културологията, антропологията, социологията и политологията, но и на най-широк кръг читатели, които проявяват подчертан интерес към процесите и тенденциите в Югоизточна Европа през столетията – от древността до наши дни.