Награди за млади учени от БАН в Научна постерна сесия на ХТМУ

На 17 юни 2022 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет бе проведена XIX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. В тазгодишното издание взеха участие 120 млади учени, докторанти и студенти със 130 постера в 10 различни научни направления. С откриването на научната сесия бе връчена наградата в Националния конкурс "Изявен млад учен в областта на органичната химия" на името на академик Иван Юхновски, организиран от Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) и Съюза на химиците в България. Носител на отличието е маг. инж. Виктория Иванова от Института по органична химия с център по фитохимия към БАН (ИОХЦФ), възпитаник на ХТМУ. Почит бе отдадена и към проф. Милчо Натов - Ректор на ХТМУ с мандат 1976-1981 г., който през 2022 година чества своя 90-ти [...]

Трета международна конференция по био-антиоксиданти

Международната конференция “Природните био-антиоксиданти като вдъхновение за хранителната химия и фармация” ще се проведе за трети пореден път от 17 до 21 септември 2019 г.  в гр. Несебър. Организатор е Институтът по органична химия с център по фитохимия – БАН. Конференцията е съсредоточена върху всички области на химията и биологията на био-антиоксидантите, свързани с иновативни и текущи теми. Публикувани са значителен брой доказателства, подкрепящи ключовата роля на окислителните процеси в редица фундаментални клетъчни реакции и се предполага, че оксидативният стрес може да бъде важен в пато-физиологията на много често срещани заболявания, включително възпалителни процеси, атеросклероза, хронична бъбречна недостатъчност, захарен диабет и др. Антиоксидантната терапия се наложи през последните години като един съвременен и ефективен метод за борба с редица труднолечими и социално значими заболявания на [...]

Повече от 300 учени участваха в четвъртата международна конференция по оползотворяване на природни продукти

Четвъртата международна конференция за оползотворяване на природни продукти: От растенията до аптечната лавица ICNPU-2019  се проведе от 29 май до 1 юни в курортен комплекс Албена. […]

350 специалисти от 63 държави ще обсъждат приложението на растенията в медицината

Повече от 350 специалисти от 63 държави ще обсъждат приложението на растенията в медицината по време на четвъртата Международна конференция по оползотворяване на природни продукти: от растенията до аптечния рафт (ICNPU 2019). Събитието ще се проведе от 29 май до 1 юни в к. к. Албена. Провеждането на този международен форум е вече традиция. Научните дискусии в предвидените сесии обхващат широк спектър от приложенията на растенията с особен акцент върху опазването и устойчивото им използване. Световноизвестни експерти ще споделят последните разработки в областите: (Етно)ботаника и (етно)фармакология Консервация и устойчиво използване на природните ресурси Медицинска химия и Химия на природните продукти Метаболомика Молекулярна биология и генно инженерство Фармакокинетика и фармакодинамика Растителна биотехнология Системна биология Токсикология За най-изявените млади участници са предвидени редица награди, а към научната [...]

Ученически практики в Института по органична химия с Център по фитохимия

Какви са начините за оползотворяване на отпадъци от индустрията и селското стопанство и как могат да бъдат трансформирани в полезни материали като  адсорбенти за пречистване на води от органични замърсители и катализатори за получаване на водород като алтернативно гориво. Обучението е част от проект, в който ученици от български училища ще вземат пряко участие в провеждането на научни изследвания в лабораториите на Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН (ИОХЦФ - БАН). Учените ще запознаят децата с   проблеми, свързани с екологията, алтернативните горива, биомасата и оползотворяването й, получаване на съвременни материали и физикохимични методи за тяхното изследване. Обучението е в рамките на тригодишен международен проект по програма „Хоризонт 2020“ RIS-EIT “Raw Materials Students Internships in East South East Europe (RAISESEE-17167). От българска [...]

Българската академия на науките беше домакин на световна инициатива, посветена на жените в химията

Инициативата „Empowering Women in Chemistry: A Global Networking Event“, която събра жени-химици от цял свят, се проведе на 12 февруари „Global Women‘s Breakfast” се организира под егидата на ЮНЕСКО и се посвещава на 100-годишния юбилей на Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC), 150-годишнината от създаването на Периодичната таблица на химичните елементи от Дмитрий Менделеев и 150-годишнината на Българската академия на науките. […]

Go to Top