На 17 юни 2022 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет бе проведена XIX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. В тазгодишното издание взеха участие 120 млади учени, докторанти и студенти със 130 постера в 10 различни научни направления.

С откриването на научната сесия бе връчена наградата в Националния конкурс “Изявен млад учен в областта на органичната химия” на името на академик Иван Юхновски, организиран от Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) и Съюза на химиците в България. Носител на отличието е маг. инж. Виктория Иванова от Института по органична химия с център по фитохимия към БАН (ИОХЦФ), възпитаник на ХТМУ.

Почит бе отдадена и към проф. Милчо Натов – Ректор на ХТМУ с мандат 1976-1981 г., който през 2022 година чества своя 90-ти рожден ден.

Официални гости на събитието бяха акад. Иван Юхновски – Председател на БАН (1996-2008), проф. Милчо Натов – Ректор на ХТМУ (1976-1981), доц. Кирил Станулов – Ректор на ХТМУ (2003-2007), проф. Венко Бешков – Председател на Съюза на химиците в България.

Отличилите се в XIX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти получиха Награди от името на ХТМУ, които бяха връчени от зам.-ректора по научна дейност проф. дхн инж. Мартин Божинов. Деветима участници получиха и специални награди от Студентски съвет при ХТМУ, които бяха връчени от председателя маг. инж. Нора Ангелова.

Първа награда от Студентски съвет при ХТМУ в секция “Химични науки“ получи Стиляна Стоянова, химик към Институт по полимери-БАН, за постер на тема „Получване на pH-чувстивителни хидрогрлове на основата на прородни продукти“. Първа награда от името на ХТМУ в секция “Химични технологии” получи Енис Ерджан Хасан, студент по програмата “Студентски практики – Фаза 2” в Институт по полимери-БАН с постер на тема „Non-phospholipid conjugate of poly(2-isopropyl-2-oxazoline) for design of surfactant vesicles“ .