Начало/Tag:ИОНХ

Ученическа практика в ИОНХ-БАН

Успешно приключи ученическата практика, организирана от Института по обща и неорганична химия (ИОНХ) към Българската академия на науките, в която участваха ученици от St. George International School & Preschool в София. Трима възпитаници на училището от 10 и 11 клас се включиха в практиката, за да обогатят своите знания в областта на неорганичната, експерименталната и теоретичната химия. Практиката се проведе в три от лабораториите на Института – „Високотемпературни оксидни материали“, „Реактивност на твърди повърхности“ и „Теоретична и изчислителна химия“. Учениците се запознаха със следните научни направления: Основни методи за получаване на функционални материали, по-специално механохимично активиран синтез – презентация и упражнения. Химична еволюция, произход на живота и пребиотична химия. Моделиране на механизма на реакции. Екстракция на ДНК от ягоди – презентация и упражнения. Съвременни [...]

2022-11-11T10:02:55+02:00петък, 11 ноември 2022 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

Международна научна конференция „Методи и материали за чисти технологии“ MetMat2022

Международна научна конференция MetMat2022, посветена на методи и материали за чисти технологии, се провежда от 07 до 10 септември в гр. Сандански. Научният форум е организиран от Института по обща и неорганична химия към БАН, който е една от водещите научни организации в България в областта на химията на материалите. Обучителният семинар MetMat2022 се реализира в рамките на проекта „Европейска научна мрежа върху материали за чисти технологии“ (TwinTeam), координиран от ИОНХ-БАН. Форумът се проведе в хибридна форма – присъствено и онлайн и на него се събраха около 85 учени, които представиха и обсъдиха съвременните тенденции в разработването на материали от ново поколение в три основни направления– А: Материали и тънки филми за защита на околната среда, В: Материали за съхранение на чиста енергия и С: [...]

2022-09-08T10:48:00+03:00четвъртък, 8 септември 2022 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на Лидия Иванова

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 11 юли 2022 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, София, ще се проведе отема: „Аналитично охарактеризиране на природни материали и изследването им като биосорбенти за пречистване на води”  на Лидия Петкова Иванова, задочен докторант в ИОНХ при БАН  Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност (Аналитична химия) Научни ръководители: доц. д-р Албена Дечева-Чакърова доц. д-р Паунка Новачка Председател на научното жури: доц. д-р Иванка Спасова – рецензент Членове на научното жури: проф. д-р Ирина Караджова – рецензент проф. д-р Мария Миланова – становище доц. д-р Андриана Сурлева – становище доц. д-р Албена Дечева-Чакърова – становище [...]

2022-06-27T09:45:14+03:00понеделник, 27 юни 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Конкурси за академични длъжности в ИОНХ

Институтът по обща и неорганична химия при БАН– София, обявява конкурси  за академични длъжности: професори - двама, един по професионално направление 4.2. Химически науки (теоретична химия) за лаборатория “Теоретична и изчислителна химия” и един  по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Солеви системи и природни ресурси”; доценти - двама, един по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория “ Високотемпературни оксидни материали” и един по професионално направление 4.2. Химически науки (химична кинетика и катализ) за лаборатория „Материали и процеси за опазване на околната среда”; главен асистент – един по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория „Електронна спектроскопия на твърди повърхности”, всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Обявата е публикувана в [...]

Филм разказва историята на двата най-големи химически института на БАН

Филм  "60 години нашата химия" разказва за създаването на двата най-големи химически института към Българската академия на науките - Институтът по обща и неорганична химия и Институтът по органична химия с Център по фитохимия. Кадрите проследяват тяхното развитие от основаването им до превръщането им днес в едни от най-авторитетните научни организации в страната в областта на химията. Във филма са представени някои актуални постижения на колективи от двата института в областта на химията за опазване на околната среда, за съхранение на енергия и оползотворяване на природни ресурси. Филмът "60 години нашата химия" е достъпен на: https://www.facebook.com/BalgarskaAkademiaNaNaukiteBan/ и https://fb.watch/3abGGutEIG/

2021-01-25T12:14:29+02:00понеделник, 25 януари 2021 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: , |

Конкурси в ИОНХ-БАН

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурси за академични длъжности: доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Високотемпературни оксидни материали“ – един, и главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки (аналитична химия) за лаборатория „Методична лаборатория по атомна спектрометрия“ – един, всички конкурси – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел. 02/979-25-60 и 02/872-48-01.

2020-11-18T11:02:10+02:00сряда, 18 ноември 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top