Допуснати кандидати в конкурса за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА Допуснатите кандидати в конкурса, както следва: I. ОТДЕЛЕНИЕ „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ“ 1. Направление „МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ“ - ОПМН За академици „Математически науки“ - 1 място Чл.-кор. Емил Иванов Хорозов Чл.-кор. Красимир Димитров Данов Чл.-кор. Олег Кръстев Мушкаров Чл.-кор. Светозар Димитров Маргенов За член-кореспонденти „Математически науки“ - 1 място Проф. дмн Галя Младенова Ангелова Проф. дмн Иван Николов Ланджев Проф. дмн Камен Ганчев Иванов Проф. дмн Николай Колев Витанов Проф. дмн Николай Маринов Николов 2. Направление „ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ“ – ОПМН За академици „Физически науки“ - 1 място Чл.-кор. Валентина Борисова Петкова Чл.-кор. Георги Михайлов Младенов Чл.-кор. Петър Асенов Атанасов Чл.-кор. Чавдар Пенев Стоянов За член-кореспонденти „Физически науки“ - 1 място Проф. дфн Александър Александров Драйшу Проф. дфн Валентин Николов Попов Проф. дфн Мирослав [...]

2018-10-12T10:06:39+03:00понеделник, 1 октомври 2018 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

Българската академия на науките на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 52 от Устава на БАН О Б Я В Я В А конкурс за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на Българска академия на науките (БАН) в следните области и научни направления: I. За академици – 9 места Математически науки – 1, Физически науки – 1, Химически науки – 1, Инженерни науки – 1, Биологически науки – 1, Медицински науки – 1, Обществени науки – 1, Изкуствознание – 1, Творци на изкуствата – 1. II. За член-кореспонденти - 13 места Математически науки – 1, Физически науки – 1, Химически науки – 1, Науки за  земята – 1, Инженерни науки – 1, Биологически науки  – 2, Медицински науки – [...]

Go to Top