Начало/Tag:Централна лаборатория по приложна физика

Централна лаборатория по Приложна физика в Пловдив отбеляза 40 години от създаването си

С юбилейна конференция на тема „Централна лаборатория по Приложна физика – 40 години научно-приложни изследвания и иновации в полза на обществото” академичната лаборатория отбеляза 40 години от създаването си. […]

Ново оборудване за екологични многослойни наноструктурирани покрития в ЦЛПФ

В Централната лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) е закупено и пуснато в действие ново технологично оборудване на стойност 1 300 000 лв. Оборудването е закупено с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, от националния бюджет на Република България и Българската академия на науките. Основно предназначение на оборудването е разработване на екологични покрития за модифициране на повърхности с цел подобряване или придобиване на нови свойства. Неговите технически възможности съответстват на съвременните технологични нужди за формиране на нанокомпозитна структура на покритията и нанасянето на съставни слоеве с малка и възпроизводима дебелина, максимално гладка морфология, добра стехиометрия и структура, което гарантира гама от уникални качествени характеристики. Приложението на нанотехнологиите в това оборудване [...]

Go to Top