Модернизационни проекти в Централна и Югоизточна Европа XIX-XXI в.: теории, социални резултати, международен контекст

Проектът се разработва в периода 2015-2017 г. като съвместна дейност между Института за исторически изследвания при БАН и Историческия институт при Словашката Академия на науките. Ръководител на проекта от българска страна е проф. д.и.н Илия Тодев и участници проф. д-р Илияна Марчева, доц. д.ин. Пенка Пейковска, доц.д-р Мария Колева, доц.д-р Теодоричка Готовска-Хенце, ас. Виктор Рогозенски.

Модернизацията в Централна и Югоизточна Европа е комплексен исторически процес на преход от Средновековието към новото време. През 19 в. и 20 в. българи и словаци участват в по-големи международни модернизационни проекти, първо либералния, после социалистическия, чиито резултати се чувстват и до ден днешен. Това предизвиква интереса към проблематиката и нейната актуалност.

Целта на проекта е да се попълнят „белите петна“ в изследването на тази проблематика, оформили се поради липса на достатъчно емпирични материали или пък поради идеологически табута, както и да се представят ефектите от модернизационните проекти върху българи и словаци в сравнителен план, с оглед на очертаването на по-големия международен контекст.

Обект на изследването са промените в областта на икономиката, културата и образованието, протичащи при двата народа в резултат на прилагането на тези модернизационни проекти.

Научните резултати ще бъдат представени чрез статии и студии в специализирани издания, съвместен сборник с публикации.

Още проекти:

Период: 2015-2017

Участник от страна на БАН:
Институт за исторически изследвания

В партньорство с:
Историческия институт при Словашката Академия на науките

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:
tgotovska@abv.bg

Лице за контакт:
Теодоричка Готовска-Хенце, ръководител на проекта