Кратковременна оптическа променливост на различни класове активни галактични ядра

Излъчващи вследствие на акреция, вероятно върху свръхмасивна черна дупка, квазарите (активни галактични ядра, AGN) отдавна са известни като изключително мощни, енигматични обекти в центъра на галактиките. Тяхната ключова роля в галактичната еволюция беше осъзната едва неотдавна, изразена преди всичко като силна зависимост между свойствата на централната черна дупка и тези на родителската галактика. Следователно изучаването на квазари не е важно само за да се разбере съответната физика; то може да помогне и да се хвърли повече светлина на взаимовръзките между материята, акретирана от родителската галактика, и изхвърлянията на вещество от центъра, които в крайна сметка формират и двете – черната дупка и галактиката. Проектът е съвместен с Индия и е финансиран от ФНИ.

На снимката: Сийфъртовата галактика NGC 7469 и нейният спътник IC 5283. Гравитационното взаимодействие между галактиките, една от чиито прояви е приливната опашка на IC 5283, може да бъде отключващият механизъм на ядрената активност в NGC 7469. Изображението е получено с 2-м телескоп на НАО Рожен. Прочетете повече на сайта на НАО – Рожен: http://nao-rozhen.org/news/fr29.html

Още проекти:

Финансиране:
Фонд „Научни изследвания“

Участник от страна на БАН:
Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

Съвместен проект с Индия.

Ел. поща за контакт:
esemkov@astro.bas.bg

Лице за контакт:
Евгени Семков, ръководител на проекта