Създаване на специализирана електронна библиотека за изследване и идентифициране на художествени артефакти с цел опазване на българското културно наследство

Като резултат от проекта е създадена първата българска спектрална база данни, съдържаща вибрационни спектри и други физико-химични данни за референтни материали (пигменти, багрила, свързватели, лакове, грундове, масла, смоли) и за реални археологически и художествени материали, използвани за украсата на културни обекти, намиращи се на територията на България, като Тракийски гробници, Рилски манастир, Курилски манастир и др.

Тя ще може да се ползва от всички специалисти, ангажирани в изследване, реставриране и опазване на българското културно наследство и ще улесни изследване на сходствата и различията в използваните художествени материали и технологии през различните периоди. Базата данни е отворена за бъдещо обогатяване.

Още проекти:

Период: 2015-2017

Цел:
Да се създаде първата българска спектрална база данни, съдържаща вибрационни спектри и други физико-химични данни за референтни материали (пигменти, багрила, свързватели, лакове, грундове, масла, смоли) и за реални археологически и художествени материали, използвани за украсата на културни обекти.

Финансиране:

Участник от страна на БАН:
Институт по органична химия с Център по фитохимия

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:
bs@orgchm.bas.bg

Лице за контакт:
Бистра Стамболийска, ръководител на проекта