Конкурс за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент за нуждите на секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ към ИБФБМИ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Биофизика), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 97/21.11.2023 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: https://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-sen-assistant-lpi-2023/

БАН и Институт Кюри обсъдиха изграждането на BioMedRTC

Заместник-председателят на Българската академия на науките (БАН) чл.-кор. Евдокия Пашева и научният секретар на направление "Биомедицина и качество на живот" чл.-кор. Нина Атанасова се срещнаха с Дорти Никел, член на ръководството на Институт Кюри, Париж, отговаряща за международните връзки. Срещата се проведе в БАН във връзка с изграждането на BioMedRTC - Център за върхови постижения в областта на биомедицинските изследвания и технологии. Институт Кюри е световноизвестен институт за научни изследвания, основан през 1909 г. от Мария и Пиер Кюри. Институтът е водещ в областта на физиката, химията, биологията и медицината. Институт Кюри е водещ Европейски център за лечение на рака на гърдата и един от най-престижните във Франция, занимаващ се с изследвания върху клетъчните механизми на злокачествените заболявания. BioMedRTC е съвместен проект на Института [...]

2023-10-23T14:46:14+03:00понеделник, 23 октомври 2023 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Избрани, Общи новини|

Представяне на иновативни биологично активни средства за нуждите на персонализираната и превантивна медицина

Иновативни биологично активни средства за нуждите на персонализираната и превантивна медицина бяха представени в рамките на четвъртата научна конференция „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“, която се проведе от 12 до 16 юни 2023 г. Научната конференция се проведе в рамките на ННП БиоАктивМед, с водеща организация Българска академия на науките и финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката. В научния форум взеха участие над 50 учени, които представиха резултати от интердисциплинарните научни изследвания, проведени в седем института на БАН и в пет висши училища. Докладите бяха разпределени в шест научни сесии и една постерна сесия. Докладвани бяха резултати за разработване на нови биологично активни системи, съдържащи екстракти от природни източници с растителни или животински произход от България, тяхната антибактериална и антитуморна [...]

2023-06-19T13:46:40+03:00понеделник, 19 юни 2023 |Категории: Биомедицина и качество на живот|

Конференция „Структура и функция на генома“

Институтът по молекулярна биология ,,Румен Цанев‘‘ към БАН, Rice University (САЩ) и Institut Curie (Франция) са организатори на петата международна конференция  „Структура и функция на генома“  https://genome2023.imb.bas.bg/,  която се провежда от 5-ти до 8-ми юни 2023 г. в София.  В конференцията  се включиха над 170 участници – както световноизвестни учени от САЩ и Европа, така и много млади изследователи от целия свят. Предишните две научни срещи от тази серия се проведоха в Massachusetts Institute of Technology (САЩ). През последните години се наблюдава изключителен интерес към разбирането на архитектурата на генома и ролята й във функционирането на организма в норма и патология. Това стана възможно благодарение на появата на технологии, които предоставят безпрецедентна информация относно пространствената организация на геномите, техните вариации между клетъчните типове и видове и тяхната динамика във времето. От своя страна, това доведе [...]

2023-06-08T11:06:52+03:00четвъртък, 8 юни 2023 |Категории: Биомедицина и качество на живот|

Семинар „Светлинно-базирани процеси и технологии за устойчиво бъдеще”

Слънчевата светлина е основният източник на енергия за Земята. Светлината оформя нашия живот, възприятия и настроение. Институтът по  биофизика и биомедицинско инженерство и Институтът по физиология на растенията и генетика организират научен семинар „Светлинно-базирани процеси и технологии за устойчиво бъдеще”. Семинарът ще се проведе на 16 май 2023 г. и има за цел да представи различни аспекти на използването на свойствата на светлинната енергия за подобрения в биотехнологиите, медицината, нанотехнологиите и други аспекти на нашия живот. Поканени са български учени, работещи в областите на: светлинно-индуцирани биологични процеси; източници на светлина в природните науки, биомедицината и нанотехнологиите; съвремени светлинни технологии. Семинарът е посветен на Международния ден на светлината. За повече информация посетете https://biomed.bas.bg/en/light-for-life-2023/

Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“ (Биофизика), за нуждите на секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 27/24.03.2023 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: https://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-assoc-prof-eap-2023/

Go to Top