Stephen Cantrell и Mina Teicher пристигат на официално посещение в Международния център по математически науки в София

На 28 юни 2021 г. на официално посещение в Международния център по математически науки (МЦМН) към Института по математика и информатика пристигат проф. Стивън Кантрел, директор на Institute of Mathematical Sciences of the Americas (IMSA), и проф. Мина Тайшер, директор на института „Еми Ньотер“ в Израел. Основна цел на посещението е обсъждането на нови проекти и задълбочаване на сътрудничеството с МЦМН. На 29 юни 2021 г. в ИМИ – БАН ще се проведе среща под надслов “ICMS Pursuing Excellence”. Програмата на срещата съдържа представяне на МЦМН и на текущото и бъдещо сътрудничество с IMSA. Проф. Кантрел и проф. Тайшер ще обявят имената на първите съвместни постдокторанти между IMSA и МЦМН и първите български лауреати по програмата на WIMSA „Жени в математиката“. На срещата ще присъстват представители на посолството на САЩ в България, посолството [...]

Споразумение за сътрудничество подписаха БАН и Военната академия „Г. С. Раковски“

Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност подписаха Българската академия на науките  и Военната академия „Г. С. Раковски“ в комплекс „Царски зали“ днес. В церемонията взеха участие председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов и екипът му. От БАН присъстваха и научният секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“ доц. Иван Георгиев, директорът на Института по информационни и комуникационни технологии проф. Галя Ангелова и научният секретар на Института по математика и информатика доц. Красимира Иванова. Чрез това споразумение двете страни декларират намерението си да обединят трайно усилията си за осъществяване на сътрудничество и съвместна дейност за ефективно използване на ресурсите, механизмите, процедурите и потенциала на двете институции в областта на образованието, квалификацията и [...]

Международна научна конференция на тема “Мащабни научни изчисления”

13-тата международна конференция  на тема "Мащабни научни изчисления" (“Large-Scale Scientific Computations”) LSSC’21 организира Институтът по информационни и комуникационни технологи“ - БАН в сътрудничество с Българската секция на SIAM (BG SIAM) и Център за върхови постижения по информатика и ИКТ (http://ict.acad.bg/). Форумът се провежда хибридно от 7 до 11 юни 2021 г., в Созопол. Конференцията беше открита от чл.-кор. Светозар Маргенов. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски поздрави участниците и отбеляза, че поредицата от конференции на тема научни изчисления за задачи с голяма размерност продължава традициите на Българската академия на науките за организиране на научни форуми на най-високо международно ниво. Над 140 участника от над 20 страни в Европа, Америка, Азия и Африка участваха в събитието. Докладите бяха представени в 9 специални сесии (мини-симпозиума) и голяма [...]

Защита на дисертационен труд в ИМИ-БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 17 юни 2021 г. от 14:00 часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:   „КОДОВЕ И ДИЗАЙНИ В ПОЛИНОМИАЛНИ МЕТРИЧНИ ПРОСТРАНСТВА“   на   КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ДЕЛЧЕВ Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки Докторска програма „Информатика”   Научен ръководител: проф. дмн П. Бойваленков Председател на Научното жури: проф. дмн Иван Ланджев – рецензент Членове на Научното жури:   проф. дмн Стефка Буюклиева – рецензент проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков проф. дмн Николай Иванов Янков доц. д-р Мая Митева Стоянова   Материалите по защитата [...]

Първа годишна среща на младите български математици

Международният център по математически науки (МЦМН) към Института по математика и информатика – БАН организира „Първа годишна среща на младите български математици”, която ще се проведе онлайн на 19 и 20 май 2021 г. Срещата е посветена на най-светлия български празник – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май. Нейната цел е да събере заедно млади български математици, работещи по целия свят, и да запознае математическата общност с някои от техните най-значими постижения. В събитието ще вземат участие изявени млади български математици, работещи в престижни академични институции у нас и по света. Някои от тях са били състезатели в националните отбори на България за участие в Международната олимпиада по математика и са бивши възпитаници [...]

МОН подкрепя създаването на Национален Център за компетентност в EuroHPC JU

Проектът EuroCC (National competence centers in the framework of EuroHPC) цели създаването на мрежа от национални центрове за компетентност в трите свързани области HPC (високопроизводителни изчисления), HPDA (анализ на големи данни) и AI (изкуствен интелект) в 33 европейски държави. В България този център се изгражда от консорциум с координатор ИИКТ-БАН и членове СУ „Св. Климент Охридски“ и УНСС, избрани като организации с успешно участие в многобройни международни и национални проекти. През март 2021 г. Министерството на образованието и науката подписа споразумение за национално съфинансиране на дейностите по проекта EuroCC през 2021 – 2022 г. Подкрепата ще допринесе съществено за постигане на целите на проекта. Същността на работата на българския Център за компетентност в проекта EuroCC е картографиране на компетентностите в България в областите HPC/HPDA/AI, изясняване [...]

Go to Top