Конкурси в ИМИ-БАН

Институтът по математика и информатика при БАН обявява следните конкурси: - конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Моделиране на информационни системи) – един; - конкурс за главен асистент в област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, научна специалност „Алгебра“ (Теория на кодирането, кодове над пръстени) – един; за нуждите на ИМИ-БАН със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник”, публикувана в бр.87/17.10.2023 г. Документите - в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48.

Конкурси за главни асистенти в ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН обявява конкурси за главни асистенти: - в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Софтуерни технологии) – един; - в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, научна специалност „Теория на вероятностите и математическа статистика“ – един; за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник”, бр. 95/14.11.2023 г. Документите - в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48.

Виртуални интерактивни модели на автентични народни носии и триизмерни модели на археологически обекти показаха учени на еврокомисар Илиана Иванова

Възможностите на най-съвременни средства за 3D дигитализация представиха учени от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова. Демонстрирани бяха 3D модели, добити чрез методите на лазерно сканиране, близко-обхватна и въздушна фотограметрия. Учените показаха на еврокомисаря и  виртуални интерактивни сцени с модели на автентични народни носии от колекцията на Националния етнографски музей, както и триизмерни модели на археологически обекти. По време на посещението изследователите представиха и как работят системите за лазерно сканиране и компютърна томография, както и  резултати от проведени с тях изследвания. Научната инфраструктура е част от Лабораторията по 3D дигитализация и микроструктурен анализ на Центъра за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии. Координатор на Центъра е Институтът по [...]

Дни на отворените врати по минимално инвазивна хирургия в Института по роботика на БАН

  Нова лаборатория за експериментална хирургична роботика Научна сесия за бъдещето на минимално инвазивната хирургия с участието на водещи учени се проведе в Института по роботика на БАН. Събитието е част от инициативата Дни на отворените врати, която се състоя на 6 и 7 ноември и е организирано от екипа за управление на Центъра за компетентност към Медицински университет – Плевен. Акад. Чавдар Руменин от Института по роботика на БАН откри сесията като подчерта, че територията на иновациите – това е медицината, която е може би най-интензивно развиващата се област. Той представи съвместните изследователски дейности по проекта и партньорството между института и медицинските университети в Плевен и Варна. Акад. Григор Горчев, проф. Славчо Томов и проф. Добромир Димитров от Медицинския университет – Плевен говориха за [...]

Новия суперкомпютър Хемус представи ИИКТ-БАН

Уникален инфраструктурен комплекс отвори врати Нов инфраструктурен комплекс с най-съвременни технологии за дигитална трансформация и високопроизводителни пресмятания откриха днес министър-председателят  акад. Николай Денков, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и директорът на Института по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ) чл.-кор. Светозар Маргенов, който е ръководител на Центъра за върхови постижения. Новият български суперкомпютър Хемус е част от комплекса, който включва система за съхранение на данни, локални центрове за разработка на приложения и средства за дигитализация. Суперкомпютърът ще подпомогне работата на стотици български учени, които да бъдат конкурентноспособни на своите колеги от чужбина в използването на мащабна високопроизводителна техника, каза председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Той подчерта, че областите, които обслужва са много -  математика и информатика, медицина, химия и др. Инфраструктуратата [...]

Среща по проект КЛаДА-БГ

Среща на Управителния съвет на Националнатa интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ), се проведе на 11 октомври в БАН. Участваха част от членовете на Международния консултативен съвет към инфраструктурата - Даря Фишер (директор на европейската инфраструктура CLARIN ERIC), Тома Тасовац (директор на европейската инфраструктура DARIAH ERIC), Ерхард Хинрикс (директор на немската инфраструктура Text+) и Хертян Филарски (член на Нидерландската дигитална мрежа за културно наследство). На срещата присъства и г-жа Зорница Георгиева от МОН. Членовете на УС на КЛаДА-БГ – Кирил Симов (ИИКТ-БАН), Петя Осенова (ИИКТ-БАН и СУ„Св. Климент Охридски“), Иван Георгиев (ИИКТ-БАН), Димитър Илиев (СУ„Св. Климент Охридски“), Десислава Панева-Маринова (ИМИ-БАН), Юра Константинова (ИБЦТ-БАН), Димитър Попов (ШУ„Константин Преславски“) представиха [...]

Go to Top