Детайлното описание  е публикувано на 16 април 2020 от проф. Дени Жераадс (Denis Geraads) от Националния музей по естествена история в Париж и проф. Николай Спасов от Националния природонаучен музей при БАН в известното палеонтологическо списание Geodiversitas.
http://sciencepress.mnhn.fr/en/periodiques/geodiversitas/42/9

Черепът, по който е направено описанието, е един от най-добре запазените в света. Открит е през 80-те години на 20 век от учителя Димитър Ковачев при разкопки в палеонтологическото находище край с. Хаджидимово, заедно с негови ученици от гимназията в Асеновград. Днес уникалният череп се съхранява в Палеонтологичния музей „Димитър Ковачев“ в Асеновград, филиал на Националния природонаучен музей при БАН. http://www.nmnhs.com/palaeontological-museum-in-asenovgrad-bg.html 

Махайродусът (Machairodus) е между най-известните изкопаеми животни, впечатляващ с огромните си горни кучешки зъби, заради които често бива наричан саблезъб тигър. Учените още спорят, включително и в представяната тук научна публикация, за това каква точно е била функцията на тези зъби на гигантската котка, надминаваща размерите на съвременен лъв. До сега останки от различни видове махайродуси са описани  от късния миоцен на Евразия и Африка.

За изучаването на изкопаемия череп учените са използвали най-съвременни методи, влючително и компютърна томография. Описанието на черепа, сравнението му с други саблезъби котки и направените анализи са нов принос в изучаването на систематиката, еволюцията и начина на живот на мехайродусите и мястото на тези хищници в древната биоценоза на късния миоцен.

Настоящият 42 брой на списание Geodiversitas е посветен на паметта на известния френски палеонтолог Стефан Пение (Stéphane Peigné).