На 10 май 2024 г. председателят на БАН aкад. Юлиан Ревалски се срещна със секретаря на Междуправителствения панел за климатични промени (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) – г-н Абдала Моксит, г-н Юлиян Попов и неговия екип от Министерството на околната среда и водите, във връзка с предстоящата пленарна сесия на IPCC, която ще доведе в София над 400 участника от 150 държави.

На работната среща присъстваха проф. Деница Борисова (научен секретар на направление „Климатични промени, рискове и природни ресурси“) и доц. Ина Анева (научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“), които ще съдействат активно за включването на учени от БАН в работата на IPCC.