В периода 18 – 20 октомври 2023 г. в Любляна се проведе 12-ата конференция на Дунавските академии, организирана от Европейската академия на науките и изкуствата и Словенската академия на науките и изкуствата. Фокусът на събитието бе насочен към проблемите със замърсяването и предизвикателствата, произтичащи от изменението на климата.

Конференцията бе открита от проф. Клаус Майнцер, председател на Европейската академия на науките и изкуствата и от проф. Петер Щих, председател на Словенската академия на науките и изкуствата. Поканените лектори бяха учени от Германия, Словения, Черна гора, Словакия, Сърбия, България и Беларус. Те представиха доклади, засягащи антропогенното влияние върху водните ресурси, загубата на биоразнообразие, замърсяването с тежки метали и микропластмаса.

Доц. д-р Ина Анева, научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“ на БАН, представи доклад на тема „Биоразнообразието в българския участък на река Дунав – състояние, основни заплахи и предизвикателства“.