На 25 и 26 юни 2020 г. се състоя четвъртото издание на Международната научна конференция „Компютърната лингвистика в България“ (CLIB 2020: https://dcl.bas.bg/clib/). Форумът се проведе в смесен формат – присъствено (в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките) и онлайн с помощта на платформа за провеждане на видеоконференции. Конференцията се излъчи на живо по канала на Секцията по компютърна лингвистика в YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCxcyvtRrlcnpsiPIyf1xWWw.

Мисията на конференцията, чието начало бе поставено през 2014 г., е да задълбочи и надгради сътрудничеството между българските учени, които извършват изследвания в областта на компютърната лингвистика у нас и по света, и чуждестранни учени, разработващи езикови технологии, приложими за български език.

За участие в конференцията се регистрираха 85 участници от над 10 държави: България, Великобритания, Германия, Катар, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция, Украйна, Швейцария, Япония, а за интереса към нея може да се съди по броя показвания на записите: близо 500 пъти от провеждането на конференцията досега.

По време на конференцията бяха изнесени три пленарни доклада от водещи български учени в областта на компютърната лингвистика, които представиха постиженията си в актуални научни области: идентифицирането на съдържанието на изображения (проф. д.м.н. Галя Ангелова), обработката и извличането на информация от специализирани (медицински) документи (доц. Светла Бойчева) и разпознаването на фалшиви новини в информационния поток (д-р Преслав Наков). В програмата бе включена и специална демонстрация на Европейската езикова мрежа (European Language Grid), която бе представена от координатора на проекта д-р Георг Рем.

В рамките на основната научна програма бяха изнесени 14 доклада, представящи достиженията на изследователи от България, Великобритания, Румъния, Русия, Сърбия, Турция, Япония, Швейцария. За втори път се проведе и специална научна сесия, посветена на лексикално-семантичните мрежи и онтологиите (5 доклада).

Организатори на конференцията са Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и Институтът за информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките.

CLIB 2020 се провежда с подкрепата на Европейската асоциация за езикови ресурси (ELRA) и технологичната компания „Мозайка“.