На 26 април 2021г. (понеделник) от 11:00 до 12:00 часа ще се проведе уебинар с гост-лектор доц. д-р Ина Анева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН и научен секретар на БАН в направление Биоразнообразие, биоресурси и екология. Организатори са Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН. Уебинарът е предназначен за докторантите и младите учени от БАН.

За участие може да се регистрирате на следния линк:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpc-CrrD0vEtL–aE-f7LBjuF_I-kULCNf

 

Информация за серията уебинари:

С тази серия от уебинари целим да подпомогнем Вас, колеги млади учени и докторанти, в кариерното ориентиране и планиране. Искаме да Ви вдъхновим, развълнуваме, да Ви покажем различни възможности. Поканили сме за лектори успешни учени, започнали кариерата си в БАН, също като Вас. Те са специалисти от различни области и са се реализирали в академичните среди или индустрията/бизнеса както в България, така и в чужбина.

Лекторите ще ни разкажат за техния интересен кариерен път. Вървейки по стъпките им ще разберем какво е подбудило любопитството им към науката, кои личностни качества, умения и знания са им помогнали в професионалното израстване, какви са били перипетиите, какви върхове са достигнали и как. Ще ни разкажат още и за важността на международния опит, за ползата от научните сътрудничества, както и какво да очакваме при прехода към индустрията или към академична кариера в университет. Ще получите полезни практически насоки за по-успешно и удовлетворяващо карерно развитие.

Тайната да надградим себе си се крие в личната мотивация и планирането. Това което прави промяната и процеса на надграждане по-лесни е подкрепата и помощта на хора, минали по този път. Надяваме се, че безценният споделен опит на нашите лектори ще Ви помогне да изберете правилните стъпки, да бъдете по-смели и по-подготвени в търсенето на идеалната за Вас позиция!

Информация за лектора:

Доц Анева е един ярък пример за успешна кариера в рамките на БАН. Тя вероятно е най-младият учен, избиран за научен секретар на направление в БАН. Само преди пет години защитава дисертация на тема „Биологично и фитохимично in situ и ex situ проучване на видове с природозащитен статус от род Sideritis в България“. Много скоро след това през 2019 г. се хабилитира. Автор е на над 80 научни публикации и е участник в 37 проекта и над 100 научни форума. Носител е на престижни награди за млад учен, като тези на „Професор Марин Дринов” и ,,Питагор 2020‘‘. Към научното поприще я насочва любовта й към природата. В мечтите си вижда промяна на ценностите от материални към духовни, живот в хармония с природата, любов и уважение към всяка душа, дори към най-малката животинка.

По време на семинара тя ще сподели своя опит в планирането и провеждането на научни изследвания, в обобщаването и интерпретацията на резултатите в научни статии. Доц. Анева ще представи и опита си в подготовката на предложения за национални и международни научни проекти. Тя ще разкаже интересни моменти от творческия си път, за многото предизвикателства, които се появяват ежедневно в работата на учения, за всеотдайността, вярата и вдъхновението, които са необходими на един млад човек, за да  продължи по пътя на науката, за подкрепата на младите учени от страна на Ръководството на Академията.