По случай 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в Института по микробиология беше връчена наградата на фондация „Академик Стефан Ангелов“ за най-добра работа на млад микробиолог. След церемонията избраните през 2020 г. професори и доценти в института представиха публични академични лекции.

Победители в конкурса са: ас. д-р Аделина Стоянова, за статията „Effect of Consecutive Alternating Administration of a Triple Combination of Anti-Enteroviral Compounds in Mice Infected with Coxsackievirus B3” и гл. ас. д-р Людмила Димитрова, за публикацията „In Vivo Assessment of Acute and Subacute Toxicity of Ethyl Acetate Extract from Aerial Parts of Geum urbanum L.”.

За първи път журито присъди награди и на ученици – Виктор Сотиров и Красимир Сотиров, за научния им доклад  „Характеристика на ябълкови сокове, получени по метода на студеното пресоване“, изнесен в рамките на „Европейска нощ на учените“.

Публични академични лекции изнесоха:

  • проф. Пенка Петрова, дн – Омикс-подходи в изучаването на бактериалната устойчивост към алкохолен стрес;
  • проф. Светла Данова, дн – Молекулярна характеристика и пробиотичeн потенциал на български млечно кисели бактери;
  • проф. д-р Милен Георгиев – Фармацевтично значими молекули от растения и техни ин витро системи: метаболомни и биотехнологични аспекти;
  • проф. д-р Андрей Чорбанов – Експериментални миши модели за изследване ефективността на ваксини и химерни молекули за терапия на автоимунни болести и алергия;
  • доц. д-р Мая Захариева – Алкилфосфохолинът еруфозин – нов модулатор на сигналната трансдукция в малигнено трансформирани клетки;
  • доц. д-р Виолета Русева – Съвременни подходи в микробиологичните изследвания на микобактерии при хора и животни.