През 2020 г. Българската академия на науките (БАН) и Корейският институт за наука и технологии (KIST) се споразумяха да обучават докторанти от БАН под съвместно ръководство. В края на обучението докторантите получават две отделни дипломи от БАН и KIST.

KIST е водещият мултидисциплинарен изследователски институт в Корея. Той е създаден през 1966 г. и е първият финансиран от правителството изследователски институт в държавата. През 2016 г. и 2017 г. KIST е класиран от Ройтерс за 6-та най-иновативна изследователска институция в света.

KIST предлагат възможност за обучение на докторантите от БАН в следните научни направления:

 

 • Bio-Medical Science and Technology:
  • Biomedical Engineering
  • Biological Chemistry
  • Neuroscience
 • Energy and Environment Technology:
  • Energy Engineering
  • Environment Engineering
 • Nano and Information Technology:
  • Nanomaterials Science and Engineering
  • HCI and Robotics

 

Условия

KIST предоставя благоприятна среда за образование, настаняване и посещение на разнообразни академични и културни събития. Корейската страна предоставя месечна стипендия от минимум 1 500 щатски долара за докторант и допълнително покрива таксата за регистрация, таксата за обучение и основната медицинска застраховка. От своя страна докторантите покриват транспортните разходи до/ от Корея и за заплащането на месечната им такса за общежитие от 120 щ.д.

KIST позволява на докторантите безплатен достъп до лабораториите, оборудването и източниците на информация на техния ръководител, както и безплатен достъп до интернет и до библиотеката на KIST.

 

Изисквания

Кандидатите от БАН трябва да имат минимален успех от мн. добър 5 от курсовата си работа, за да бъдат приети от КIST, където трябва да изкарат минимален период от 2 години.

Докторантите трябва да владеят английски език. Трябва да имат TOEFL минимален резултат от CBT 213 или други еквивалентни резултати като на IELTS или TOElC.

 

Вид TOEFL TOEIC TEPS IELTS
iBT CBT PBT
Резултат 79 213 550 730 657 6

 

За да кандидатстват докторантите трябва да предоставят следните документи на английски език:

 1. Формуляр за кандидатстване (достъпен чрез онлайн системата на уебсайта на KIST School);
 2. Есе (формулярът е достъпен чрез онлайн системата на уебсайта на KIST School);
 3. Бакалавърска диплома;
 4. Транскрипт към бакалавърската диплома;
 5. Магистърска диплома;
 6. Транскрипт към магистърската диплома;
 7. Магистърска теза: заглавие и резюме на тезата. Ако в съответствие с университетските разпоредби или други съответни закони, сте получили степен, без да се налага да пишете дипломна работа, трябва да представите необходимата документация;
 8. Удостоверение, че сте докторант в БАН;
 9. Докторантски транскрипт;
 10. Изследователски постижения (ако имате такива): публикации, патенти и/или академичен труд, който е  представен на академична конференция;
 11. Сертификат за английски език;
 12. Копие от паспорт;
 13. Удостоверение за работа (ако има такова).

Между 1-14 декември т.г. одобрените по документи кандидати трябва да проведат видео интервю с представители от KIST.

 Срокове и кандидатстване

За пролетния семестър заинтересованите лица могат да кандидатстват от 20 септември 2021 г. до 29 октомври 2021 г., а отговор могат да очакват до 28 декември 2021 г. Семестърът започва през март 2022 г., но одобрените кандидати трябва да са в Р. Корея през средата на м. януари, за да могат да преминат 14 дневна карантина, която може да им бъде наложена поради епидемичната обстановка.

 • Може да кандидатствате на следния линк:

Outstanding Students Attraction Program | KIST Korea Institute of Science and Technology

 • Моля да заявите Вашия интерес за кандидатствате на следния имейл адрес: denev@cu.bas.bg

 Допълнителна информация:

Повече информация може да намерите в насоките за програмата и слайдовете, предоставени от KIST, или да изпратите Вашето запитване на следния имейл адрес: denev@cu.bas.bg

Важно е да отбележим, че ако докторантите загубят докторантския си статус в БАН преди или по време на програмния период, обучението им в Корея ще бъде прекратено автоматично.

Видеоклипове с информация относно KIST School:

[KIST School] Ep.1: How Thibault, an alumni from France, met his wife in Korea https://www.youtube.com/watch?v=fz25Rm07shc&t=288s

[KIST School] Ep.3: Olleksii takes advantage of a golden opportunity at KIST School https://www.youtube.com/watch?v=8TN9T2xJfwA&t=229s

“A Daily Routine of a KIST School Student” by Berkay Umut Yesildagli https://www.youtube.com/watch?v=VwB5pDaWERY

Why Study at KIST School, UST  https://www.youtube.com/watch?v=t_QkcnMQQoQ