Съгласно решение на Ръководството на БАН,  считано от 1 януари 2022 г. ще се прилага нов финансов механизъм в рамките на двустранното сътрудничество с Унгарската академия на науките. Новият финансов механизъм заменя досегашната практика на еквивалентен безвалутен размен.

  1. Предложенията за нови съвместни проекти следва да са двугодишни.
  2. Ще се стимулира участието на млади учени в проектите, както и изпълнението на научноизследователски проекти, които не са били финансирани досега по ЕБР.
  3. БАН ще предоставя до 1500 евро годишно на всеки одобрен проект, като средствата могат да се използват за командировки и за консумативи.
  4. Картата за оценка на проектното предложение е качена на сайта на БАН.
  5. Предложенията за съвместни проекти следва да бъдат подадени паралелно в Унгарската академия на науките от съответните партньори.

Във връзка с подготовка на нов списък от съвместни проекти, който е неделима част от Протокол към Споразумението за следващия двугодишен период 2022-2023 г. моля да депозирате в отдел МДОПП на БАН-Администрация пакет документи с предложения за нови съвместни проекти:

– Придружително писмо от Директора на института (по образец),

Формуляр (форма А1) за съвместни научни проекти на български език,

– Финансов план за разходи по проект (по образец),

– Формуляр (форма В1) за съвместни научни проекти на английски език,

– Формуляр за отчет (форма С) за приключващите през 2021 г. проекти,

– Декларация за лични данни МДОПП.

Всички бланки са публикувани ТУК.

Краен срок: 30.09.2021 г.

За допълнителна информация:

Цветомир Йончев, мл. експерт

отдел „МДОПП”, БАН

е-mail: tsyonchev@cu.bas.bg

тел.: 979 52 35