Научна конференция по проект BEYOND4.0 Inclusive Futures for Europe BEYOND Industrie4.0 and Digital Disruption” (Приобщаващо бъдеще за Европа отвъд Индустрия 4.0 и дигиталната трансформация) се провежда в БАН на 30 септември и 1 октомври.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, зам.-министърът на образованието и науката чл.-кор. Константин Хаджииванов, директорът на Института по философия и социология проф. Веселин Петров и координаторът на проекта проф. Стивън Донт откриха събитието в зала „Проф. Марин Дринов“ в БАН.

Изследователи от 22 държави ще представят и обсъждат резултатите от проекта и научни изследвания, свързани с дигиталната трансформация и иновациите на работното място. Проектът е финансиран по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз. Организатори  са консорциумът по проекта BEYOND4.0, Българската академия на науките (Институт по философия и социология), Европейското училище за социални иновации ESSI и Европейската мрежа за социални иновации EUWIN.

Двудневното събитие, което се провежда в хибриден формат, се фокусира върху бъдещето на труда и обмена на резултати от скорошни изследвания в различни проявления на дигиталната трансформация върху труда и заетостта.

Доколко дигиталните технологии ще отнемат работни места? Може ли цифровизацията да бъде включваща? Какво да очакваме от роботите? Това са само някои от въпросите, които ще разгледат над 150 участници, на място в София или онлайн. Конференцията е и чудесна възможност за български изследователи от различни дисциплини (социология, икономика, трудово право, трудови правоотношения и т.н.) и работещи по цифровизацията, да осъществят обмен с изследователи от повече от 20 държави.

Темите на докладите са Дигиталната трансформация и социалните смущения след кризата с Covid-19 -Quo Vadis – факти и цифри;  Следващата технологична вълна? Технологичните вълни, преценени от историческа гледна точка – днешните уроци от миналото; Работа, организация и управление: иновации на работното място в подкрепа на дигиталната трансформация; Промяна на технологиите и необходимостта от текуща промяна при търсенето на работни умения; Платформената икономика и Условията на труд в контекста на дигиталната трансформация.

Повече за проекта BEYOND4.0 може да научите на www.beyond4-0.eu