Българската академия на науките и Академията на науките в Гьотинген, Германия, представиха резултатите от  проучванията в областта на византийското право по време на международна научна конференция на тема „Историята на византийското право е контекста на световната правна история“ (Byzantinistik und Byzantinische Rechtsgeschichte im Kontext der Internationalen Rechtsgeschichte). Събитието се проведе от 28 септември до 1 октомври в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН и в Националния археологически музей.

Ние вярваме, че резултатите, представени по време на тази конференция, ще допринесат за издигането на престижа на византоложките изследвания в Българската академия на науките, каза по време на откриването проф. Евдокия Пашева, зам.-председател на БАН.

През втория ден поздравление отправи и проф. Борис Велчев – председател на Конституционния съд на Република България.

Конференцията бележи приключването на голям проект по издаване на византийските правни паметници, по който Академията в Гьотинген и Инститита по европейска правна история във Франкфурт на Майн се работят от десетки години. Като резултат от него са били публикувани повече от 30 тома документация от изследвания, критични издания, монографии и антологии. Изследователския център към проекта разполага с почти пълна колекция от микрофилми от около 900 запазени ръкописа.

Събитието обедини колеги от много европейски страни, които представиха доклади както по правна догматика, така и за изворите и историографията на византийското право. Изборът на България и Българската академия на науките като домакин потвърждава още веднъж високото ниво на българската византоложка школа и приносът на нашите учени в тази област.

Предвижда се издаването на том с научните доклади от конференцията.