Двадесет и девет проекта бяха отличени в осмата научна сесия на Ученическия институт на БАН, която се проведе онлайн от 22 до 24 ноември.

За участие в конкурса бяха допуснати 59 ученически разработки по актуални теми на деца от 18 града в страната.

Ученическият институт на БАН е едно от най-подходящите места, където младите таланти могат да се срещнат с изявени учени. Това каза зам.-председателят на БАН  чл.-кор. Евдокия Пашева по време на откриването на научната сесия. Надявам се част от представените проекти да намерят своята реализация в нашите институти, допълни тя.

Сред официалните гости беше зам.-министърът на образованието Мария Гайдарова. Тя подчерта, че провеждането на сесията на УчИ-БАН, е едно изключително постижение, като се има предвид трудностите, пред които е изправено образованието днес, поради пандемията от Covid-19. В изказването си тя благодари на учените за вдъхновяващия пример, който те дават на учениците.

Влиянието на изолацията върху емоционалното състояние на учениците от гимназиален етап, биоразградима предпазна маска  и проблемите, свързани с опазването на околната среда са само част от темите, които учениците представиха по време на осмата научна сесия на Ученическия институт на БАН.

Пълен списък на наградените проекти вижте тук.