БАН обявява кампания за набиране на предложения за съвместни проекти с Египетската академия за научни изследвания и технологии (ЕАНИТ) за периода 2022–2023 г. Предложенията за съвместни проекти следва да бъдат подадени паралелно и в ЕАНИТ от съответните партньори.

Считано от 1 януари 2022 г. БАН ще прилага грантова схема за финансиране в рамките на двустранното сътрудничество с ЕАНИТ. Грантовата схема заменя досегашната практика на еквивалентен безвалутен размен (ЕБР).

Правилата за финансиране по грантовата схема могат да бъдат намерени на сайта на БАН в раздел Дейности > Международна дейност > Формуляри > Грантова схема

Необходими документи:

– Придружително писмо от Директора на института (по образец),
– Формуляр (форма А1) за съвместни научни проекти на български език,
– Актуална автобиография на български език за всеки член на научния екип,
– Предварителен финансов план за разходи по проекта (по образец),
– Формуляр (форма В1) за съвместни научни проекти на английски език,
– Декларация за лични данни.

Посочените по-горе документи се депозират в Деловодството на БАН-Администрация до отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти“.

Документите се подават и в електронен вариант на електронната поща на референта за Египет г-н Цветомир Йончев: tsyonchev@cu.bas.bg  

Формулярите могат да бъдат намерени на сайта на БАН в раздел Дейности > Международна дейност > Формуляри > Грантова схема.

Краен срок за кандидатстване: 15.02.2022 г.

 

За допълнителна информация:

Цветомир Йончев, мл. експерт

отдел „МДОПП”, БАН

е-mail: tsyonchev@cu.bas.bg

тел.: 979 52 35