Девет млади учени бяха отличени в конкурс в областта на природо-математическите и хуманитарно-социалните науки. Наградите носят имената на бележити учени от БАН, както и на чуждестранни членове на Академията, по повод техни юбилейни годишнини.

За 2021 година наградите са на имената на проф. Лотфи Заде, чуждестранен член на БАН и на акад. Азаря Поликаров, по случай 100-годишнината от тяхното рождение.

Природо-математически науки:

Първа награда – Мерилин Мазен Ал Шариф (Институт по биофизика и биомедицинско инженерство);

Втори награди – Даниела Йорданова Аветисян (Институт за космически изследвания и технологии) и Ива Василева Дойчева (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания).

Хуманитарно-социални науки:

Първа награда – Мина Чавдарова Христова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски  музей);

Втори награди – Адриана Светлинова Спасова-Топурова (Институт за литература) и Александра Димитрова Миланова (Институт за балканистика с Център по тракология);

Трети награди – Борис Пламенов Боев (Институт за изследване на населението и човека), Боряна Владимирова Владимирова (Институт за литература) и Елена Иванова Борисова (Институт за литература).

Наградите за конкурса са частно дарение. Отличията се присъждат за научен труд на млад учен/и, самостоятелно или в съавторство в колектив от млади учени.