UNESCO-Russia обявява международен конкурс за награда в областта на фундаменталните науки. Отличието UNESCO-Russia Менделеев през 2022 г. ще бъде връчено на двама лауреати. Наградата е спонсорирана от правителството на Руската Федерация, като целта й да възнагради и да допринесе за развитието на научните изследвания и преподаването на фундаменталните науки, тяхното популяризиране, както и международното и регионално сътрудничество в тази област.

Кандидатури се приемат до 15 март 2022 г., на френски или на английски език, като формулярът за кандидатстване може да бъде намерен на уеб страницата на наградата. По-подробна информация може да бъде получена по мейл на mendeleevprize@unesco.org или от екипа на наградата на тел. +33 (0) 1 45 68 10 61.

 

Информация за статута на наградата вижте тук.