Дипломите на новите членове на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН (САЧК) бяха връчени на официална церемония, която се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“.

14 академици и 20 член-кореспонденти бяха избрани в конкурс в края на миналата година. Изборът на нови членове на Събранието на академиците и член-кореспондентите беше труден, но и много успешен, каза председателят на БАН и САЧК акад. Юлиан Ревалски. Той припомни, че за първи път в историята на Академията за член-кореспонденти са избрани трима учени на възраст до 50 години. Председателят на БАН поздрави новоизбраните членове на САЧК и ги призова да спазват Устава на Академията, която е и най-старата организация в България с почти 153-годишна история.  

Преди официалната церемония новоизбраният член-кореспондент Атанас Семов изнесе лекция на тема „Новият световен ред и нацията. Води ли глобализацията до отмиране на националната държава и забранена ценност ли е вече националната идентичност?“.