50 години от създаването на Института по тракология бяха тържествено отбелязани в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Институтът е трансформиран в Център по тракология “Проф. Александър Фол” в Института по балканистика (ИБЦТ–БАН).

Директорът на ИБЦТ–БАН проф. д-р Румяна Прешленова  откри честването и припомни, че за 50 години в структурата работят и са работили над 50 изявени учени. По думите й изследванията на големите български учени Иван Велков, Христо Данов, Гаврил Кацаров, Георги Михайлов и много други създават основата, на която стои проф. Александър Фол, за да постави началото на самостоятелното институционално развитие на тази наука в БАН.

Заместник-председателят на БАН чл.- кор. Стефан Хаджитодоров поздрави учените и връчи на директора на ИБЦТ проф. Румяна Прешленова сребърен плакет на БАН. Наградата се присъжда за високи научни постижения в изследването и популяризирането на историята, езика и културата на древна Тракия и по повод годишнината.

На 16 и 17 май се провеждат петите Четения по тракология на тема “Тракологията – наука без граници”, посветени на проф. Александър Фол и на 50-годишнината от основаването на Института по тракология.