Център за обучение БАН и Кариерен център към ЦОБАН имаме удоволствието да Ви поканим
на осмото (и последно за тази година) събитие от специално организирани за докторантите и
младите учени от БАН:

Серия уебинари „ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ


УЕБИНАР на тема:

Другата гледна точка “: оценка и подбор на проектни предложения

Лектор: проф. др Валя Василева

Заместникдиректор на Институт по физиология на растенията и генетика, ръководител на
лаборатория „Регулация на генната експресия“, Институт по физиология на растенията и
генетика Българска академия на науките

Дата на провеждане на уебинара:

2 юни 2022 г. (четвъртък)

Продължителност на уебинара:

1
0.15 11.15 часа
Линк за включване към уебинара:

Можете да се регистрирате и да вземете участие в събитието на следният линк в платформа

Zoom
: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqd2trTopHtzQPifMCuMHaXl94QUMqpiP
Информацията за събитието е достъпна и на Фейсбук страницата на Кариерен център към ЦО
БАН:
https://www.facebook.com/careercenterbas/
Информация за лектора:

Проф. Валя Василева е ръководила, координирала и участвала в повече от
25 национални и
международни проекта. Подготвяла е успешни проекти за постдокторска специализация по
програмите на Японското общество за подпомагане на науката (JSPS)
, Мария Кюри, както и на
Белгийска федерална служба за научна политика (BELSPO).

Проф. Василева има богат опит и в оценката на проектни предложения, като през
последните 15 години рецензира проекти за Фонд „Научни изследвания“, Рамковите програми
на
Европейската комисия, Изследователския съвет по биотехнологии и биологични науки на
Великобритания (Biotechnology and Biological Sciences Research Council,
BBSRC), Фонда за научни
изследвания на Фландрия (FWO), Германското научноизследователско дружество (Deutsche
Forschungsgemeinschaft, DFG) и др.

Повече информация за научноизследователските дейности на проф. Василева можете да
намерите на уебадрес:
http://www.bio21.bas.bg/ippg/bg/?page_id=1978
Теми, които ще бъдат засегнати на уебинара:

Процедура за оценка на проектни предложения

Основни критерии за оценка на проектните предложения

Специфика на критериите за оценка при различни конкурси и програми

Ще имате възможност да зададете Вашите въпроси към проф. В. Василева по време на
уебинара, а също така и предварително на
Facebook страницата на Кариерен център към ЦО
БАН, в рамките на публикуваното предстоящо събитие (
Event) https://fb.me/e/1oK2CvLhR
Убедени сме, че уебинарът ще бъде много интересен и практически полезен за усвояването
на полезни умения и Вашето кариерно развитие! Очакваме Ви в платформа
Zoom! Събитието
е с безплатно участие, но е необходимо да се регистрирате на посочения погоре линк в
Zoom.