Германската служба за академичен обмен (DAAD) предоставя възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени.

DAAD предлага на бъдещите си стипендианти за 2023-2024 година следните видове стипендии:

Стипендии за магистратура в Германия (немски или английски):

  • в областта на сценичните изкуства (срок за кандидатстване: 02.11.)
  • в областта на всички научни дисциплини (срок за кандидатстване: 15.11.)
  • в областта на изящното изкуство, дизайн, филм и визуални комуникации (срок за кандидатстване: 30.11.)

Стипендии за докторанти и постдокторанти (немски или английски):

  • Изследователски стипендии – 7 до 12 месеца (само за докторанти – срок за кандидатстване: 15.11.)
  • Билатерална докторантура / Cotutelle (срок за кандидатстване: 15.11.)

Стипендии за университетски преподаватели и учени (немски или английски):

  • Двустранен обмен – от 7 дни до 3 месеца (срокове за кандидатстване: 15.11./02.05.)

Допълнителна информация:

Jacqueline Dyballa: sofia.uni-sofia@daad-lektorat.de (СУ)

Maximilian Döhner: sofia.tu-sofia@daad-lektorat.de (ТУ София)

Christian Haas: velikotarnovo.uni-vt@daad-lektorat.de (ВТУ)

Facebook: DAAD Lektorate Bulgarien

http://www.funding-guide.de/