Институтът за исторически изследвания на Българската академия на науките отбеляза 75 години от своето създаване с конференция в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. В тържественото си слово директорът доц. Даниел Вачков припомни основната мисия на института – да издирва, систематизира и издава извори за българската история. Благодарение на работата на учените институтът е еталон за изчерпателно изследване и многообразие на изследваните теми, каза доц. Вачков.

Главният научен секретар на Българската академия на науките проф. Нели Косева връчи на директора на Института за исторически изследвания  Почетен плакет ЗЛАТЕН. Наградата се присъжда за изключителни приноси във фундаменталните и научно-приложни изследвания на българската история, на историческите процеси в европейски и световен контекст и по повод 75 години от създаването на института. Доц. Елка Трайкова, научен секретар в направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ прочете поздравителен адрес от името на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски.

Тържественото събрание по повод празника продължи с конференция „Историческата наука в съвременния свят“. Идеята на форума е да се отбележи приемствеността между различните поколения историци и да се разкрие визията на младите изследователи за бъдещето на историческата наука.