В ПОСЛЕДНОТО СИ СТАНОВИЩЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА АКАДЕМИИТЕ НА НАУКИТЕ (ALLEA) ОЦЕНЯВА НЕЖЕЛАНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ НАСТОЯЩИТЕ “ГОЛЕМИ СДЕЛКИ” И ДАВА ПРЕПОРЪКИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, БИБЛИОТЕКИТЕ И ПОЛИТИЦИТЕ КАК ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПО-СПРАВЕДЛИВА СИСТЕМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ И ДОСТЪП ДО НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ СЪГЛАСНО НОВИТЕ ПРАВИЛА НА ЕС ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО.

 С нарастването броя на научните публикации, споделяни чрез модела на “златния отворен достъп”, достъпът до резултатите от (често държавно финансирани) научни изследвания е достигнал най-големия си връх. Премахването на тези бариери за читателите обаче е за сметка на увеличаването на бариерите за авторите, които често са изправени пред значителни такси за обработка на статиите (APCs) за да публикуват незабавно работата си с отворен достъп.

Това доведе до по-нататъшно увеличаване на прекомерните разходи за научно публикуване и създаде значително по-неблагоприятни условия за изследователите от глобалния юг, за недостатъчно финансираните изследователи в областта на социалните и хуманитарните науки, за изследователите в началото на кариерата си и др. Така наречените “големи сделки” – споразумения за “четене и публикуване” между (консорциуми от) научни библиотеки, институции и университети, от една страна, и научни издатели, от друга – допълнително задълбочиха тези неравенства и допринесоха за укрепване на вече доминиращата пазарна позиция на големите търговски издатели.

Освен това ALLEA изразява загриженост, че условията на “големите сделки” не отразяват адекватно новите правила на законодателството в областта на авторското право в Европейския съюз (ЕС) и не оценяват справедливо творческите и изследователските усилия на учените и техните институции, както и техните инвестиции и усилия за създаване на резултати от научни изследвания в полза на обществото. Въпреки че законите за авторското право на ЕС и националните закони за авторското право предвиждат разнообразни правила, предназначени да улеснят свободното използване и споделяне на научни публикации, настоящите “големи сделки” обикновено не отчитат тези законоустановени свободни употреби.

За да се постигне по-справедлива и достъпна система, която да отчита новите правила на ЕС за авторското право, ALLEA препоръчва:

  1. Изследователите и библиотеките да отчитат по-добре правата си съгласно новите правила на ЕС за авторското право при договарянето на следващото поколение сделки.
  2. Изследователите и библиотеките да се отклонят от модела на преотстъпване на права, който все още преобладава в момента.
  3. Хармонизиране на националните законодателства в ЕС в областта на авторското право и въвеждане на вторични права за публикуване в целия ЕС без ембарго.
  4. По-нататъшно развитие на контролирана от общността издателска екосистема с нестопанска цел.