Събранието на академиците при Българската академия на науките избра за чуждестранен член на БАН проф. Константинос Георгиу Нихоритис от Гърция. Той е изтъкнат гръцки старобългарист и богослов с многобройни публикации върху българската културна история и връзките й с Атон. Последователно завършва Атонската духовна академия (1976 г.) и Софийската духовна академия (1981 г.). В момента е професор във Факултета по славистика, балканистика и ориенталистика в Македонския университет в Солун. Повече информация за проф. Нихоритис вижте тук.

По време на заседанието си на 14 март 2023 г. Събранието на академиците избра и двама български учени за асоциирани членове на САЧК – проф. Иван Костов и проф. Димитър Съсълов.

Проф. Иван Костов е роден на 5 февруари 1953 г. във Видин, завършил атомна физика в Софийския университет (1975 г.), защищава дисертация в Московския университет (при проф. А. А. Мигдал) през 1982 г. Автор е на 100 статии, цитирани над 5940 пъти; у нас, в лабораторията „Теория на елементарните частици“ към ИЯИЯЕ-БАН пише пионерска статия Critical Properties of Triangulated Planar Random Surfaces (1985 г., цитирана над 740 пъти). От 1990 г. е на постоянна работа в ЦНРС, Сакле, Франция. Носител на наградата Grand Prix Servant de l’Academie des Sciences (2007 г.), асоцииран професор в ЦЕРН, Женева (1997-1998 г.) и в Юкава Институт, Киото (2000-2001 г.), гостуващ професор в Institute for Advanced Study (Princeton), Rutgers University, Santa Barbara, Stony Brook, Tokyo, в Триест, в Бразилия, в Китай. Той поддържа тесни научни връзки и с колегите си в България: изнася доклади на семинара по теоретична физика в ИЯИЯЕ-БАН, чете курс лекции (през 2017 г.) във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, участва с доклади в 6 международни конференции у нас и е организатор на Workshop във Варна през м. август 2022 г. (с подкрепа на Simons Foundation).

Проф. Димитър Съсълов е роден на 15 август 1961 г. в Несебър, България. Научните му интереси са свързани с изследвания на атмосферите и вътрешните слоеве на звездите и планетите, а също с образуването на първите атоми на хелия и водорода във Вселената. Едно от най-значимите му постижения е откриването на екзопланети, подобни на Земята. Проф. Съсълов е един от водещите изследователи в екипа на космическия телескоп Kepler и в нейното продължение, космическия телескоп TESS. Проф. Съсълов е автор на над 700 научни публикации (включително в Science и Nature), цитирани над 40 000 пъти. Неговият h-индекс е 89.

За асоциирани членове на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН се избират български учени или творци на изкуствата, които работят и живеят постояннно в чужбина. Асоциираният член на САЧК допринася за издигането на международната известност и престижност на БАН, на науката и изкуството в България, както и съдейства за интеграцията на млади български учени или творци на изкуствата в международната научна и културна общност.