Фонд „Научни изследвания” отличи като най-успешни 16 проекта на учени от Българската академия на науките.  Церемонията по връчване на грамоти на най-добрите проекти, отчетени през 2022 г., се проведе в  зала „Проф. Марин Дринов” на БАН.

По време на церемонията авторите на проектите представиха постигнатите резултати от работата си и приносите към обществото. Във всяка от научните области Научно–експертните комисии на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) са определили по два успешни проекта. Грамотите бяха връчени от членовете на Изпълнителния съвет и управителя на ФНИ проф. Юрий Кълвачев.

Сред отличените проекти с най-голям брой – 16 са тези от Българската академия на науките. Останалите проекти са на екипи от СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Технически университет – София, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ и Националния център по заразни и паразитни болести.

Официални гости на събитието бяха зам.-министърът на образованието и науката проф. Албена Чавдарова, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, представители на научната общност.

С наградата „Знак за изключителен принос за развитието на българската наука“ ФНИ отличи проф. Зара Желева-Черкезова от Института по катализ на БАН. Отличието се присъжда  за работата й по Националнатa научна програма „Петър Берон и ние“.

Запис от церемонията можете да гледате в YouTube канала на ФНИ и на страницата на фонда, където ще бъдат обявени и презентациите на проектите.

НАЙ-УСПЕШНИ ПРОЕКТИ НА БАН ПО НАУЧНИ ОБЛАСТИ, ОТЧЕТЕНИ ПРЕЗ 2022 Г.

Списък на всички отличени проекти вижте на сайта на Фонд „Научни изследвания”: https://fni.bg/?q=node/1090