Във връзка с изпълнението на Спогодбата за научно сътрудничество между БАН и Израелската академия на 10 април 2023 г. стартира кампания за набиране на нови предложения за съвместни проекти по ЕБР. Кампанията приключва на 30 септември 2023 г.

Предложения за нови проекти се депозират в отдел „МДОПП“ на БАН-Администрация с придружително писмо от Директора на института (по образец, качен на сайта на БАН). Документи за кандидатстване:

 форма “А” (на български език), подписана от директора на института и от ръководителя на проекта, с печат и номер на решението на Научния съвет на института, с което се приема проектът.

  • форма “В1” (на английски език), подписана и от двете страни (допускат се сканирани копия, разменени по имейл).
  • декларация за лични данни.

Предложенията за съвместни проекти следва да бъдат подадени паралелно в Израелската академия от съответните партньори.

ВАЖНО: Електронни копия от документите следва да се изпратят по имейл до референта за Израел.

Правилата за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по двустранни споразумения (ЕБР) и формулярите за кандидатстване са достъпни на сайта на БАН, в раздел Международна дейност/Формуляри/ЕБР.

 

За допълнителна информация:

Цветомир Йончев, референт за Израел

отдел „МДОПП”, БАН

имейл: tsyonchev@cu.bas.bg

тел.: 979 52 35