Институтът по полимери към БАН организира Четиринадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите”. За участие са поканени докторанти, постдокторанти, млади учени и студенти. Сесията ще бъде проведена на 1 юни 2023 г. на адрес ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, гр. София.

Крайният срок за подаване на заявки за участие с постерно съобщение или доклад е до 19.05.2023 г. Допълнителна информация, както и предварителна програма на събитието можете да намерите на сайта на института http://polymer.bas.bg/ в секция „Новини и събития“.