Традиционната международна  конференция на Института за изследване на изкуствата на БАН „Изкуствоведски четения“ се проведе в два модула – от 20 до 22 април свои проучвания представиха учените от  модул „Старо изкуство“, а от 27 до 29 април – от “Ново изкуство”. Събитието беше осъществено с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ и Министерство на образованието и науката.

Темата на конференцията тази година е „Метаморфози“. Събитието се проведе под знака на 75-годишнината от основаването на Института за изследване на изкуствата (ИИИзк). Проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, директор на ИИИзк, подчерта в своето приветствено слово, с което откри конференцията, че учените от Института вече десетилетия изучават културното наследство и се грижат за опазването на традициите и националната памет. Тя изрази убеденост, че в тези времена на току-що отминалата пандемия, война и кризи, изкуствата и науката биха могли поне малко да променят света и хората и да ги направят по-добри.

В заседанията и дискусиите на двата модула взеха участие повече от 100 учени от различни научни организации и университети от България, Румъния, Сърбия, Гърция, Албания, Северна Македония, Полша, Русия, Великобритания, Чешката Република и Германия. Те представиха своите последни проучвания с нови интерпретации, а често и непубликувани до момента материали, обединени около проблема за трансформациите на художествения образ и конкретните исторически и идеологически причини, които задвижват настъпилите промени. Акцент в програмата беше пленарният доклад „Харизмата на Троя: изкуството на успеха, стратегията и войната“ на проф. Елена Бек от Де Пол Университет в Чикаго, САЩ.

За поредна година докладите от проведената конференция ще бъдат събрани в два тематични сборника, които предстои да бъдат индексирани и реферирани в Web of Science.