Наградите „Питагор“ на Министерството на образованието и науката за 2023 година бяха връчени на тържествена церемония, която се проведе на 19 май в Университета по национално и световно стопанство. Двама учени от Българската академия на науките бяха отличени с престижната награда.

Утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки е социологът проф. Пепка Бояджиева, д.с.н. от Института по философия и социология  на БАН.

В категорията за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки отличието е за проф. дфзн Стойчо Язаджиев от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Института по математика и информатика на БАН, който е член-кореспондент на Академията.

Наградата за най-добри наукометрични показатели в областите иновации и климатични промени Clarivate Analytics връчи на Българската академия на науките. Наградата получи председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, който отбеляза, че въпреки трудностите Академията продължава да е най-голямата и най-ефективната научна организация. Той подчерта, че БАН осигурява 40 % от научната продукция, видима в световните бази данни.

„Много хора не осъзнават какъв подвиг е да се прави наука в България и с какви предизвикателства се сблъскват нашите учени. Въпреки това смея да кажа, че българската наука продължава да държи световно ниво в редица области на познанието, за което поздравявам всички вас“. С тези думи министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов откри церемонията по връчване на наградите.

Церемонията ще се излъчи по Българската национална телевизия на 24 май от 18:00 часа.

Всички наградени вижте на https://web.mon.bg/bg/news/5329