Първият обучителен семинар „Водородна икономика“ в Стара Загора, организиран от ИЕЕС-БАН, като бенефициент по проект “Green Skills for Hydrogen“ на ERASMUS+” на ЕС, заедно с асоциирания партньор ИУПР-ТрУ събра над 100 представители на научните среди, бизнеса, местната администрация, неправителствени организации и институции, както и медии в залата на Общинския съвет на 26 юни 2023 г. Събитието се превърна във важен крайъгълен камък в посока създаването на първата водородна екосистема в България „Водородна долина – Стара Загора“ и проправя пътя за по-широко разпространение на водорода на национално ниво.

Форумът бе уважен и от министъра на енергетиката Румен Радев. В поздравителното си слово към участниците той заяви: “Дали ние ще сме участници в глобалните процеси на водородна икономика, или ще бъдем пасивни наблюдатели, е персонално решение. Но това са процеси, които се движат и се развиват, и много от технологиите, за които преди само сме мечтали, вече са факт“.

Непосредствено след приветствените слова на домакините проф. дхн Дария Владикова от ИЕЕС-БАН и ИУПР-ТрУ и проф. д-р Добри Ярков, ректор на Тракийския университет, министър Радев изнесе водеща едночасова лекция, в която направи кратък анализ на огромните възможности за развитие на Югоизточен регион Стара Загора, като енергодобивен център и представи и част от проекта “Захир”, който трябва да реализира първата в България водородна долина. На няколко пъти той наблегна, че фокусът върху водорода трябва да бъде като част от икономиката, а не само от водородната енергетика. Пространната му лекция убедително подкрепи усилията на учените от ИЕЕС-БАН да стартират пряката си работа по проект “Green Skills for Hydrogen“, насочена към изграждането на българска програма за обучение за повишаване на квалификация и преквалификация на кадри в иновативната зона на водородните технологии.

Обучетелният семинар продължи с лекции на проф. дхн Дария Владикова и доц. д-р Благой Бурдин от ИЕЕС-БАН. Те запознаха аудиторията с перспективите на водородната икономика и възможностите за трансформиране на регионалния бизнес модел. Разяснени бяха европейските политики за въвеждане на водородната икономика и потенциала за реализация на водородните технологии в България. Образователната програма включваше и запознаване с основните технологии за получаване на водород, безопасността на различните типове водородни технологии, техните технологични показатели и икономическите им параметри.

Пред сградата на Община Стара Загора учени от ИЕЕС-БАН демонстрираха моделни колички, задвижвани с електроенергия от горивни клетки, в които водородът постъпва след електролиза на вода, осъществена чрез енергия от фотосоларни панели. Представяни бяха и материали, запознаващи с целите и задачите на проект “Green Skills for Hydrogen“.