БАН обявява кампания за набиране на предложения за съвместни двугодишни проекти с Унгарската академия на науките (УАН) за периода 2024–2025 г. Предложенията за съвместни проекти следва да бъдат подадени паралелно в УАН от унгарските партньори.

Одобрените проекти  ще бъдат финансирани по грантовата схема.

Правилата за финансиране по грантовата схема могат да бъдат намерени на сайта на БАН в раздел Дейности > Международна дейност > Формуляри > Грантова схема

Необходими документи:

– Придружително писмо от Директора на института (Приложение № 1),
– Формуляр (форма А1) за съвместни научни проекти на български език (Приложение № 2),
– Актуална автобиография на български език за всеки член на научния екип,
– Предварителен финансов план за разходи по проекта (Приложение № 2а),
– Формуляр (форма В1) за съвместни научни проекти на английски език, подписан от партньорите в Унгария (Приложение № 3),
– Декларация за лични данни от всеки член на научния екип.

Посочените по-горе документи се депозират в Деловодството на БАН-Администрация до отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти“.

Документите се подават също в електронен вариант на електронната поща на референта за Унгария г-н Цветомир Йончев: tsyonchev@cu.bas.bg  

Формулярите могат да бъдат намерени на сайта на БАН в раздел Дейности > Международна дейност > Формуляри > Грантова схема.

Краен срок за кандидатстване: 29.09.2023 г.

За допълнителна информация:

Цветомир Йончев, мл. експерт

отдел „МДОПП”, БАН

е-mail: tsyonchev@cu.bas.bg

тел.: 979 52 35