Международна научна конференция по кристален растеж и епитаксия ICCGE20 с над 600 участника се състоя в Неапол от 30 юли до 4 август. Конференцията покрива всички аспекти на кристалния растеж, епитаксията, нови материали с приложения във фотоника, оптоелектроника, съхранение на енергия, биомедицина, чисти технологии и др.

По повод 115-та годишнина от рождението на академик Ростислав Каишев, Научният съвет на Института по физикохимия на БАН, съвместно с организационния комитет на ICCGE20 учреди награда за най-добър устен доклад, изнесен от млад учен на конференцията.

За носители на наградата, международно жури определи доктор Артур Туктамушев (University of Milano Bicocca) за доклада „Droplet nucleation on a vicinal surface: temperature-activated transitions of a density dependence“ и докторант Иша Баде (Chemical Engineering, Imperial College London) за доклада „Regrowth Behaviour in Pharmaceutical Crystals – A Case Study on Paracetamol“.