Гл. ас. д-р Мина Христова от секция Балканска етнология към ИЕФЕМ-БАН беше отличена на 10 ноември с награда на името на Карл Казер за изключителни постижения в областта на историческата антропология на Югоизточна Европа за млади изследователи за първата й монография “Българи сме, но не съвсем”. Междинни пространства и хибридни идентичности на Балканите през XXI век. Наградата беше поделена между нея и друга млада изследователка от Словения – д-р Даша Личен, след дълъг и оспорван процес на селекция.

Това е първата награда, връчена след загубата на проф. д-р Карл Казер (1954-2022 г.) – един от най-забележителните антрополози на последния век. Основаването ѝ е част от богатото наследство, оставено от изследователя и преподавател в катедрата по история и антропология на Югоизточна Европа в университета в Грац.

Официална информацията на Университета в Грац ще откриете тук: https://geschichte.uni-graz.at/en/suedost/news/detail/article/verleihung-des-karl-kaser-preises-fuer-historisch-anthropologische-suedosteuropaforschung-am-10.-november-2023-18.15-uhr-resowi-raum-1521-2.-stock-bauteil-a/

Информация на заглавната страница на Института Макс Планк –  тук: https://www.mmg.mpg.de/home