Отворена покана за докторантски и постдокторантски стипендии Йожен Йонеско, която се финансира от румънската държава и администрира от AUF . Стипендията е за тримесечен научен престой в румънски университети за франкофони. Стипендията включва транспорт, месечна сума от 1000 евро и медицинска застраховка.

Необходимата документация, която съдържа регламент, списък на специалностите и приемащите университети вижте на  https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-2023-2024/