Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи почетен плакет ЗЛАТЕН на директора на Института за литература доц. Пенка Ватова на тържество по повод 75-годишнината от създаването на института. Честването се проведе днес в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията.

Институтът за литература се утвърди като един от най-важните изследователски центрове на литературата в България. Като учени вие убедено използвате новите технологии в създаването на литературни корпуси, каза в приветствието си акад. Ревалски.

Работата по научни проекти беше акцент в честването на 75-ата годишнина на Института за литература. Учените представиха дейността си по 11 проекта с с различни източници на финансиране. Проектите обхващат различни аспекти на литературната история, включват и изследвания на слабо проучени български творци каза по време на представянето директорът доц. Пенка Ватова. Тя обяви, че през последните 15 години учените успешно са приключили работа по общо 80 проекта.

Литературоведът д-р Радосвет Коларов беше удостоен с почетния знак на Института за литература. Наградата беше връчена за неговия принос в издигането на международния авторитет на българската хуманитарна наука.