Проф. д-р Ана Лулева от Института по етнология и фолклористика с Етгоргафски музей е отличена от Bulgarian Studies Association (Асоциацията за българистични изследвания) с наградата John D. Bell Memorial Book Prize за изключителни публикации в областта на българистиката за монографията “Култура на (не)доверието в България. Антропологични перспективи”. Наградата е присъдена съвместно на проф. Лулева и проф. Теодора Драгостинова за книгата “The Cold War from the Margins: A Small Socialist State on the Global Cultural Scene”.

Детайли относно мотивите за избор на двете издания можете да прочетете в официалната новина за наградата тук: https://www.bgstudies.org/2023-john-d-bell-book-award-winners/

Съдържание и синопсис на изданието  “Култура на (не)доверието в България. Антропологични перспективи” можете да прочете тук: http://iefem.bas.bg/wp-content/uploads/2023/12/A.-Luleva.-Kultura-na-nedoverieto_titul-sadarzhanie-i-sinopsis-s-korica.pdf