БАН обявява кампания за набиране на предложения за съвместни проекти с Чешката академия на науките (ЧАН) за периода 2025–2026 г. Предложенията за съвместни проекти следва да бъдат подадени паралелно и в ЧАН от съответните партньори.

Необходими документи:

  • Придружително писмо от Директора на института (по образец),
  • Формуляр (форма А1) за съвместни научни проекти на български език,
  • Актуална автобиография на български език за всеки член на българския екип,
  • Предварителен финансов план за разходи за първата година по проекта (по образец),
  • Формуляр (форма В1) за съвместни научни проекти на английски език,
  • Декларация за лични данни от всички членове на българския екип.

Посочените по-горе документи се депозират в Деловодството на БАН-Администрация до отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти“.

Документите се подават и в електронен вариант на електронната поща на референта за Чехия г-жа Габриела Чупренска: tchouprenska@cu.bas.bg

Правилата за финансиране по грантовата схема и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени тук.

Краен срок за кандидатстване: 10.06.2024 г.

 

За допълнителна информация:                                       

Г. Чупренска, гл. експерт

отдел „МДОПП”, БАН                                                     

е-mail: tchouprenska@cu.bas.bg

тел.: 979 52 41