Колективът на Института по полимери към БАН има удоволствието да покани млади учени, студенти, докторанти и постдокторанти за участие в Петнадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“. Научната сесия ще се проведе на 6 юни 2024 г. от 10:30 часа в ИП-БАН, гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103. Крайният срок за подаване на заявки за участие е 25 май 2024 г. Резултатите представени от участниците под формата на устен доклад или постер ще бъдат включени в специална книжка. Постерите (ppt/pdf) и резюмета на докладите (doc/docx) в електронен формат трябва да бъдат изпратени на организаторите до 30 май 2024 г. Допълнителна информация, както и предварителна програма на събитието можете да намерите в секция Новини и събития на адрес: https://polymer.bas.bg/.

Организационен екип

на Младежка научна сесия

“Младите учени в света на полимерите”