Седмица на научните изследвания и иновации за сигурност, отбрана и космос се проведе от 6 до 8 юни в Пловдив. Събитието беше организирано съвместно от Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към Българската академия на науките (ЦИНСО-БАН) и Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ под егидата на Белгийското председателство на Съвета на ЕС, в рамките на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024“. Седмицата на научни изследвания и иновации се проведе под знака на 155-ата годишнина от създаването на БАН и 15-ата годишнина от създаването на Института по отбрана.

Основният фокус бе върху темата „Космос за сигурност и отбрана“. Събитието събра на едно място значими български и международни специалисти в областта и беше официално открито с поздравителни адреси от министъра на отбраната на Република България – ген. (о.р.) Атанас Запрянов, Н.Пр. г-н Фредерик Мьорис, посланик на Кралство Белгия в Република България, чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, зам.-председател на БАН и почетен сенатор г-жа Доминик Тилманс, президент на EURISY. Те подчертаха стратегическото значение на космическите технологии за сигурността и отбраната, научния потенциал и иновациите в космическите изследвания като двигател на прогреса, ролята на БАН като водеща национална институция, чието призвание е да подпомага развитието на науката и иновациите в полза на сигурността, отбраната и космоса, както и важността на международното сътрудничество и обмяната на опит.

В три поредни дни се проведоха поредица тематични събития:

Международна научна конференция „Научни изследвания, иновации и индустриално сътрудничество – парадигма за адекватна отбрана“;

Семинар: „Използване на сателитни данни за управление на риска от бедствия“

Семинар: „Космос за устойчиво бъдеще“

Хакатон „Космос за зелена, устойчива и сигурна Европа“ (Space for Green, Sustainable and Secure Europe – S4GSS)

Лектори бяха водещи специалисти, експерти, учени и представители на бизнеса от различни организации, като бяха предоставени възможност за контакти и взаимодействие между представители на науката и на индустрията, обмен на опит, бъдещо сътрудничество, трансфер на технологии, както и стимулиране на развитието на националната екосистема в областта на космическите изследвания и технологии.

За пръв път в България идва изпълнителният директор на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA – https://www.euspa.europa.eu/) Родриго да Коста, заедно с екип от експерти, за да вземе участие в „ХЕМУС 2024“. Агенцията отговаря за управлението на бюджет от 13 млрд. евро, разпределен за програмите на ЕС – Галилео и EGNOS – глобална спътникова навигация; за дистанционно наблюдение на Земята – Коперник; Космическа ситуационна осведоменост (SSA) и Правителствени сателитни комуникации (GOVSATCOM).

За повече информация относно Седмицата на научни изследвания и иновации за сигурност, отбрана и космос: https://www.hemusbg.org/sybitia/sedmica—izsledvaniq-i-inovacii-za-sigurnost-otbrana-i-kosmos