Обява номер ОП – 8 / 07.11.2019 г. по чл. 187 ЗОП с предмет „Извършване на финансов одит за нуждите на Българска академия на науките по три обособени позиции“.

Обява номер ОП – 8 / 07.11.2019 г. по чл. 187 ЗОП с предмет „Извършване на финансов одит за нуждите на Българска академия на науките по три обособени позиции“. Преписка идентиф. номер ОП-8 / 2019 г. Дата на създаване: 07.11.2019 г. […]

2021-07-02T14:35:30+03:00четвъртък, 7 ноември 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП.

Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. София и гр. Берковица (област Монтана)“. Преписка идентиф. номер ОП-7 / 2019 г. Дата на създаване: 17.10.2019 г. […]

2023-10-23T14:20:53+03:00четвъртък, 17 октомври 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП от 02.10.2019 г.

Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. Пловдив и гр. Бургас“ Преписка идентиф. номер ОП-6 / 2019 г. Дата на създаване: 02.10.2019 г. […]

2023-10-23T14:28:28+03:00сряда, 2 октомври 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки от 12.09.2019 г.

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Развитие и модернизация на комуникационните мрежи на Българската академия на науките (БАН), осигуряване достъп до Интернет, защита от DDoS[1] атаки и предоставяне на услуги от доставчик на Интернет за нуждите на БАН и звена на БАН” [1] Под „DDoS атака“ се има предвид Атака тип отказ на услуга. Преписка идентиф. номер ОП-5 / 2019 г. Дата на създаване: 12.09.2019 г. […]

2024-02-02T12:46:09+02:00четвъртък, 12 септември 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Обява № ОП-4 от 08.08.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП

Обява № ОП-4 от 08.08.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Годишен абонамент за нови версии на счетоводна програма „Скиптър(i)” на „Униконс” ООД за двустранно счетоводство и системна помощ след заявка от Възложителя” Преписка идентиф. номер ОП-4 / 2019 г. Дата на създаване: 09.08.2019 г. […]

2021-07-02T14:42:51+03:00петък, 9 август 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Покана 4 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

ПОКАНА изх. номер 63-00-263 от 26.07.2019 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Обновяване и поддръжка на софтуерната система за управление на бизнес процеси и документи Archimed eProcess на „Давид Холдинг” АД“. Преписка идентиф. номер: Покана 4 по чл. 191 ЗОП / 2019 г. Дата на създаване: 26.07.2019 г. […]

2021-07-02T14:44:19+03:00петък, 26 юли 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |
Go to Top