Институтът за български език участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС

Институтът за български език при Българската академия на науките участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС, която от днес е достъпна от уеб страницата на Българското председателство. Преводач предлага превод на текстове, документи и уеб сайтове с помощта на платформата eTranslation на Механизма за свързване на Европа, която осигурява автоматичен превод между всички официални езици на ЕС. За да се осигури по-ясен и близък до естествения език превод, в допълнение са създадени системи за автоматичен превод между български и английски, които са основани на невронни мрежи и използват изкуствен интелект. Преводачът за Председателството на Съвета на ЕС е разработен в рамките на европейския проект CEF Automated Translation for the EU Council Presidency от латвийската компания Tilde, Института за български език [...]

БАН е домакин на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC)

Заседание на Бюрото и на Съвета на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) ще се проведе в София на 23 и 24 ноември 2017 г. Българската академия на науките ще бъде домакин и съорганизатор на събитието, тъй като България поема председателството на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 година. Програмата на заседанието на Консултативния научен съвет на европейските академии в София предвижда дискусия по различни казуси във връзка със становището за хомеопатията, което беше публикувано наскоро, и обсъждане на текущото изпълнение на трите основни програми – енергия, околна среда и биологически науки. По време на форума ще бъдат представени приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и по-конкретно, на инициативите на българското правителство в областта на науката и иновациите. На 22 [...]

Науката в полза на добрите решения – мотото на БАН по време на Българското председателство

Министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски обсъдиха основните събития на Българската академия на науките, които ще съпътстват Българското председателство. В рамките на срещата стана ясно, че БАН ще бъде домакин на Консултативен научен съвет на националните академии на науките от държавите-членки на ЕС - European Academies Science Advisory Counsil, /EASAC/ през месец ноември 2017г. А в рамките на три последователни дни през месец май 2018 г. академията ще бъде домакин и на Общото събрание на Федерацията на всички европейски академии - All European Academies, /ALLEA/. „Безспорно инициативите на Българската академия на науките са от изключителна важност и трябва да използваме Председателството, за да допринесем за развитието на науката в различните й сфери“, каза [...]

Go to Top