БАН удостои с почетен плакет ЗЛАТЕН Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей по повод 70 години от основаването му

Българската академия на науките удостои с почетен плакет ЗЛАТЕН Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) на тържествено честване, което се състоя в зала „Проф. Марин Дринов“. Отличието е за изключителни приноси в научните и приложните изследвания в областта на екперименталната морфология и патология, антропология и музейно дело. От името на ръководството на Академията зам.-председателят чл.-кор. Евдокия Пашева връчи плакета на директора на института проф. д-р Светлозара Петкова. Вашият институт заема едно от водещите места в областта на биомедицината, подчерта в приветствието си чл.-кор. Пашева, като пожела в следващите години в института да бъдат привлечени още млади хора. Дейността и успехите на Института представи в тържественото си слово директорът проф. д-р Светлозара Петкова. Днес честваме сътвореното от ежедневния ни труд и научна [...]

2023-11-29T15:35:58+02:00сряда, 29 ноември 2023 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Избрани|Етикети: |

Постерна изложба “Децата – нашето бъдеще”

  По случай Деня на детето ще бъде открита постерна изложба "Децата - нашето бъдеще", която показва любопитни факти за детското развитие, историята на празника и честването му по света. Входът ще бъде свободен за всички деца.

2023-05-31T11:24:29+03:00сряда, 31 май 2023 |Етикети: |

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕМПАМ

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 29 септември 2022г. (четвъртък) от 11.00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “Оптимизация на продукцията на биологичноактивни вещества от бактерии и водорасли и оценка на потенциалното им действие като антитуморни агенти в in vitro експерименти” на Ангелики Николаос Константиниду, докторант от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 4.3. " Биологични науки ", Докторска програма: “Биохимия“ Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No. РД-15 - 121/ 19.07.2022 г.): Вътрешни членове: Проф. Димитър Стефанов Кадийски, дмн [...]

2022-09-14T14:07:39+03:00сряда, 14 септември 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд на Инна Суликовска

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 02 август 2022г. (вторник) от 11.00 часа в заседателна зала "Акад. Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “Оптимизиране и адаптиране на метода за определяне на фототоксичност in vitro 3T3 NRU phototoxicity test, към LED – слънчев симулатор Helios-iO” на Инна Александровна Суликовска, докторант от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 4.3. " Биологични науки ", Докторска програма: “Морфология“ Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No. РД-15 - 54/ 03.06.2022 г.): Вътрешни членове: Проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор Проф. Людмил [...]

2022-07-15T14:50:08+03:00петък, 15 юли 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Дискусия „COVID – 19 и ваксини, науката в отговор на предизвикателствата“

Проф. д-р Радостина Александрова от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей представи днес в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН актуална научна информация за предизвикателствата на COVID-19 година и половина след началото на пандемията и в условията на бързо разпространяващия се вариант Делта.  Целта на събитието е да подпомогне ваксинационната кампания в страната. В лекцията си „COVID – 19 и ваксини, науката в отговор на предизвикателствата“ проф. Александрова разгледа няколко основни теми: (без)опасен ли е SARS-CoV-2; доколко основателни са най-честите опасения по отношение на ваксините; нежеланите реакции; децата, училището и Делта варианта; от какво точно ни пазят ваксините и ще имаме ли нужда от трета / бустерна доза; какво да очакваме от вируса и в каква посока е насочен погледът на учените. [...]

2021-09-14T10:20:09+03:00понеделник, 13 септември 2021 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: |

Заседание на научно жури в ИЕМПАМ

Защита на дисертационен труд за присъждане на академична научна степен “доктор на науките” (01.06.10 “Биохимия”, Професионално направление 4.3. „Биологични науки“) в Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска Академия на Науките – София на проф. Людмил Пенюв Кирацов, доктор Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска Академия на Науките и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор на науките” (01.06.10 “Биохимия”, Професионално направление 4.3. „Биологични науки“)съобщават, че на  8 юни 2021 г. (вторник) от 14.00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “БИОХИМИЧНИ ОСНОВИ НА АЛЦХАЙМЕРОВАТА БОЛЕСТ” на проф. Людмил Пенюв Кирацов, доктор, професор [...]

2021-05-28T14:59:38+03:00четвъртък, 27 май 2021 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top