Дискусия „COVID – 19 и ваксини, науката в отговор на предизвикателствата“

Проф. д-р Радостина Александрова от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей представи днес в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН актуална научна информация за предизвикателствата на COVID-19 година и половина след началото на пандемията и в условията на бързо разпространяващия се вариант Делта.  Целта на събитието е да подпомогне ваксинационната кампания в страната. В лекцията си „COVID – 19 и ваксини, науката в отговор на предизвикателствата“ проф. Александрова разгледа няколко основни теми: (без)опасен ли е SARS-CoV-2; доколко основателни са най-честите опасения по отношение на ваксините; нежеланите реакции; децата, училището и Делта варианта; от какво точно ни пазят ваксините и ще имаме ли нужда от трета / бустерна доза; какво да очакваме от вируса и в каква посока е насочен погледът на учените. [...]

2021-09-14T10:20:09+00:00понеделник, 13 септември 2021 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: |

Заседание на научно жури в ИЕМПАМ

Защита на дисертационен труд за присъждане на академична научна степен “доктор на науките” (01.06.10 “Биохимия”, Професионално направление 4.3. „Биологични науки“) в Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска Академия на Науките – София на проф. Людмил Пенюв Кирацов, доктор Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска Академия на Науките и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор на науките” (01.06.10 “Биохимия”, Професионално направление 4.3. „Биологични науки“)съобщават, че на  8 юни 2021 г. (вторник) от 14.00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “БИОХИМИЧНИ ОСНОВИ НА АЛЦХАЙМЕРОВАТА БОЛЕСТ” на проф. Людмил Пенюв Кирацов, доктор, професор [...]

2021-05-28T14:59:38+00:00четвъртък, 27 май 2021 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН на Милена Главчева

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 14 април 2021 г. (сряда) от 13.00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “Цитотоксична активност на новосинтезирани метални комплекси с шифови бази и коджикова киселина и на статини върху туморни клетки” на Милена Митева Главчева, докторант от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 4.3. " Биологични науки ", Докторска програма: “Морфология“ Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No. РД-15 - 7/ 15.01.2021 г.): Вътрешни членове: Проф. Ренета Тошкова, доктор Проф. Машенка Димитрова, доктор резервен [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕМПАМ – БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 31 март 2021 г. (сряда) от 11.00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “Проучвания in vitro върху цитосъвместимостта и остеоиндуктивността на нови материали за костни заместители” на Бойка Димитрова Андонова-Лилова, редовен докторант от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 4.3. " Биологични науки ", Докторска програма: “Морфология“ Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No. РД-15 - 4/ 14.01.2021 г.): Вътрешни членове: Проф. Ренета Тошкова, доктор Проф. Радостина Ивайлова Александрова, доктор Външни членове: Проф. д-р [...]

Проект в областта на биомедицината подпомага младите учени

Проект за повишаване на квалификацията на млади учени в областта на биомедицината реализира успешно екип на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН в партньорство със  СУ „Св. Климент Охридски“. Проф. Нина Атанасова, ръководител на екипа за управление, представи на заключителна пресконференция резултатите от двугодишната дейност на проекта. […]

2019-07-01T09:16:10+00:00понеделник, 1 юли 2019 |Категории: Uncategorized @bg, Биомедицина и качество на живот|Етикети: |

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН отбеляза 65 години от своето основаване

Тържественото честване на 65-годишнината от създаването на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) на Българската академия на науките се състоя на 29 ноември 2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“. Директорът на института проф. Светлозара Петкова произнесе празнично слово, в което представи историята на ИЕМПАМ като приемник на Института по експериментална морфология и антропология с музей и Института по експериментална патология и паразитология. Тя акцентира върху фундаменталните и научно-приложни изследвания на учените и специалистите от института, работещи в областта на хуманната и ветеринарната медицина (морфология, клетъчна биология, патология и антропология) със съществена роля при решаване на важни здравни и демографски проблеми. Проф. Петкова изтъкна значението и ролята на Националния антропологичен музей (НАМ) като уникална културна и научна институция, която работи за [...]

2018-11-30T15:44:22+00:00четвъртък, 29 ноември 2018 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: |
Go to Top